Varetransport, budbil og flytting i Bergen

Alt På Vei Varetaxi dekker ditt behov for varetransport og flytting av gods til alle destinasjoner i Skandinavia og utenfor Skandinavia etter spesialavtale.
Varebiler disponeres i forskjellige størrelser fra 3 til 12 kubikkmeter. Våre sjåfører har lang tids erfaring som transportører. Alt På Vei Varetaxi fokuserer på:

  • Kundeservice
  • Presisjon
  • Punktlighet

Vårt firma samarbeider med lokale og vel innarbeidede distribusjonsselskap med faste daglige forsendelser i hele Bergensområdet. Vi har:
– Ledererfaring fra distribusjonsbedrift
– Omfattende lokalkunnskap – også gjennom vår samarbeidspartner
– Liten administrasjon
– Lave og konkurransedyktige priser for våre tjenester